Mostbet to bukmacher w Polsce oferujący zakłady online na wydarzenia sportowe, w tym piłkę nożną, koszykówkę, tenis, hokej, boks i inne sporty. Ponadto zasób oferuje gry kasynowe, w tym automaty, ruletkę, blackjacka i inne gry. Mostbet oferuje swoim użytkownikom także różnorodne bonusy, a wygodna aplikacja mobilna pozwoli Ci nie rozstawać się z ulubioną grą!
Przejdź do treści

Organizatorzy: Fundacja Niebo Otwarte, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 143, 96-100 Skierniewice

Cel konkursu:

Propagowanie sztuki fotografowania jako form artystycznego wyrazu, promowanie postaw prokulturalnych, rozwój aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

Regulamin konkursu :

 1. Uczestnicy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży miasta Skierniewice, i odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
  1. Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych (SP),
  2. Kategoria II – uczniowie szkół średnich (SŚ).  
 • Organizatorzy wymagają dołączenia do zgłoszenia elektronicznego skanu zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu. Rodzice/opiekunowie wyrażają ponadto zgodę na publikowanie danych osobowych dziecka (zawartych w zgłoszeniu)  zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Technika prac.

Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym, również aparatami wbudowanymi w telefony komórkowe. Fotografie będą przyjmowane w wersji cyfrowej: – format .jpg, – rozdzielczość 300dpi, -dłuższy bok zdjęcia nie mniej niż 2400 pixeli. Wielkość pliku nie może przekraczać 5 MB. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie. Zdjęcia powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku kalendarzowego lub w obecnym roku (2021 i 2022).

 1. Zgłoszenia
 • Opisane prace wraz ze zgłoszeniem należy wysyłać e-mailem na adres : fundacja@niebo-otwarte.plW treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz symbol kategorii.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2022 r.
 • Wyboru laureatów dokona jury powołane przez organizatorów a komunikat z wynikami zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatorów jak i stronach portalu FB.
 1. Nagrody
 • Organizatorzy przyznają nagrody za  pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii.
 • Nagrody zostaną wręczone podczas rodzinnego festiwalu Dobro jest w nas
 1. Uwagi końcowe
 • Zgłaszając swoje prace do konkursu uczestnik oświadcza, że są one jego własnością, posiada pełnie praw autorskich i udziela organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody na wykorzystanie zdjęć tych prac do celów promocji konkursu.
 • Autorzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć prac w Internecie, mediach oraz dalsze przetwarzanie przez organizatora w celach związanych z konkursem.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie kwestie związane z wizerunkiem potencjalnych osób znajdujących się na zdjęciu są uregulowane – osoby sportretowane wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.  
 • Wszelkie pytanie dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@niebo-otwarte.pl
 • Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
 • Jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu / żądania zwrotu przyznanej nagrody.
 • Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Załączniki:  Karta zgłoszeniowa – kliknij aby pobrać

plakat konkursu fotograficznego Dobro jest w nas